gorzów gorzow

Share

Darmowa strona internetowa

 

 

logopeda gorzów

terapeuta gorzów

 

 

    - diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych

 

    - korekta wad wymowy

 

    - możliwość wizyt domowych

 

    - praca z osobami ze specyficznymi trudnościami w nauce:

dysleksja, dysgrafia, dysortografia

 

 

mgr Donata Krzyszczyk

ul. Warszawska 102

66-400 Gorzów Wlkp.

 

tel. 602 721330

email: donata.kk@o2.pl

 

 

 

 

Logopeda Gorzów

©  iGorzów 2011